Çocuğunuzda Skolyoz Var Mı?

Çocuğunuzda Skolyoz Var Mı?

Çocuğunuzda Skolyoz Var Mı?

Çocuğunuzda Skolyoz Var Mı?

Skolyoz omurganın sağa veya sola 10 dereceden fazla eğrilmesi olarak tanımlanır. Skolyoz yalnızca tek boyutlu bir bozukluk olmayıp, omurganın kendi çevresinde de dönmesiyle bedeni yandan ve önden etkileyen bir kemik deformasyonu olarak karşımıza çıkar. Omurganın kendi çevresinde dönme durumu rotasyon olarak adlandırılır ve bu rotasyon omurgayla birlikte göğüs kafesi, kaburga ve pelvisin (leğen kemiği) deformasyonuna/bozulmasına da sebep olur. Skolyoz yeni doğan bir çocuktan ileri yaşlara kadar her yaşta görülebilir.

Skolyoz belli dönemlerde hızlı ilerleyebilen bir deformasyon olması nedeniyle geç farkedilebilir. Bilimsel araştırmalar skolyozun kız çocuklarında erkek çocuklarına göre 8 kat daha fazla görüldüğünü göstermiştir. Ülkemizde skolyoz görülme sıklığı %2.3 olarak bulunmuştur. Bu sebeple çocukların omurgaları aileleri tarafından sık sık kontrol edilmeli, şüphe duyulduğu takdirde aile hekimi veya ortopediste muayene olmalı ve bu alanda çalışan bir fizyoterapiste danışılmalıdır.

Skolyozun varlığı nasıl anlaşılır?

Sağlıklı bir omurga, kişiye arkasından bakıldığında düz bir hatta sıralanmış omurlardan oluşur. Beden simetrik bir dizilim gösterir. Skolyozlu bireylerde ise beden asimetrik bir dizilimdedir. Bir omzun diğerinden daha yüksekte olması, bel-dirsek mesafesinin sağ ve sol tarafta eşit olmaması, kalçanın sağa veya sola konumlanmasıyla birlikte bedenin bir tarafa kaymış bir görüntüsü mevcuttur. Bu incelemeler için çocuğun omurgasının doğru gözlenebilmesi için kıyafetsiz olması gerekir. Bilhassa çocuğun dizlerini kırmadan öne eğildiğinde sağ veya solda bir çıkıntı meydana gelmesi oldukça yaygındır. Bu bulgular skolyoz belirtileri olsa da kesin tanı hekim kontrolü sonrasında radyolojik görüntülemeyle konulur.

Skolyozun Nedenleri Nelerdir?

Skolyoz nedenlerine göre tiplere ayrılır.

Konjenital Skolyoz: Bazı omurların veya kaburgaların normalden farklı ve deformasyonlu oluşması sebebiyle ortaya çıkar. Doğuştandır.

Nöromusküler Skolyoz: Herhangi nörolojik bir rahatsızlık neticesinde kaslarda meydana gelen normalden sapma durumu sebebiyle oluşan skolyozdur.

İdiyopatik Skolyoz: Neden olduğu bilinmeyen skolyozlar bu gruba girer. İdyopatik skolyoz tüm skolyozların %80 inden fazlasını oluşturur. Nedeni bilinmeyen bir şekilde büyüme döneminin herhangi bir fazında ortaya çıkabilir. Ortaya çıktığı yaşa göre infantil (0-3 yaş), juvenil(3-10 yaş) ve adolesent(10 yaş üzeri) olmak üzere 3 gruba ayrılır.Adolesent grubu, diğer idyopatik skolyozun %80-90’ını oluşturur.

Olası Skolyoz Takibi İçin Ailelere Düşen Görevler Nelerdir?

Aileler büyüme dönemi boyunca çocuklarının omurgalarını aralıklarla kontrol etmeli ve yukarıda anlatılan bulgulara rastladıklarında veya çocuğun ağrısı olduğunu dile getirmesi/ağrıdan yakınması durumunda zaman kaybetmeden bir ortopediste muayene için başvurmaları gerekmektedir.

Skolyoz Ne Gibi Problemlere Neden Olur?

Skolyoz, açısı, rotasyonu, tipi ve konumuna bağlı olarak vücudun çeşitli bölgelerinde kozmetik bir bozukluk yaratır. Eğrilik açı ve/veya rotasyonu arttıkça farklı bölgelerde ağrı ve ileri durumlarda çeşitli iç organları etkilemesi gibi büyük sorunlara sebep olabilir. Tüm bunlar bireyin yaşam kalitesinin düşmesine sebep olur. Bilimsel araştırmalara göre skolyozun daha çok ergenlik döneminde ortaya çıkması sebebiyle psikososyal problemler, özgüven eksikliği gibi sorunları da beraberinde getirme ihtimali gözardı edilmemelidir.

Skolyoza Spesifik 3 Boyutlu Egzersiz-Schroth Terapisi Nedir?

Schroth Terapisi skolyoz hastası Katharina Schroth tarafından bulunan skolyoza spesifik özel solunum teknikleri ve pirinç torbası, ayna, egzersiz barı gibi materyalleri kullanarak yapılan düzeltici egzersizlerden oluşan, son 100 yıldır aktif olarak skolyoz terapisinde kullanılan bir yöntemdir. Katharina Schroth un kızının fizyoterapist olmasıyla birlikte bulduğu bu düzeltici yöntem bilimsel platforma taşınmıştır, skolyoz terapi ve takibinde günümüzde kanıtlanmış en geçerli metottur. Schroth metodu omurganın normalden saptığı skolyoz, kifoz, hipokifoz, hiperlordoz gibi problemlerin hepsinde uygulanabilir. Skolyoza spesifik bu egzersizler bu alanda özel eğitim almış ve deneyimi yüksek fizyoterapistlerce kişinin eğrilik derecesi, yeri ve rotasyonunu baz alarak bireye özel planlanır ve öğretilir. Bu egzersizlerdeki amaç oluşan asimetrik problemi kontrol altına almak, vücut dengesini orta hatta tutmayı başarmaktır. Düzenli ve doğru yapılan skolyoza spesifik egzersizlerle eğrilik kontrol altına alınabilir, bireyin postüral dengesini düzenler. Eğriliğin durumuna bağlı olarak değişmekle birlikte, skolyoza spesifik egzersiz yöntemleri ile kişilerin eğrilik açıları durdurulabilir, düşerülebilir ve skolyoz ameliyatına gerek kalmadan sağlıklı bir şekilde yaşayabilirler. Skolyoza spesifik Schroth egzersizlerinde eğriliğin 3 boyuttaki değişimi de kontrol edilebilir ve gerekli kas grupları fizyoterapistin çeşitli işitsel ve manuel uyaranlarıyla optimal düzeyde çalıştırılır. Schroth yönteminde egzersizlere ek olarak, kişinin günlük hayatı da düzenlenir. Eğriliğinin yönüne ve yerine göre kişiye özel oturma şekilleri ve günlük yaşam aktivite düzenlemeleri yapılır. Böylelikle egzersizle sağlanan düzeltilmiş duruşun devamlılığı hedeflenir.